Sacred Smile/verdige Smil

Det overordnede målet med Verdige Smils arbeid i Norge er «Integrering med inkludering i fokus» Mange minoriteter har et sterkt ønske om å bli integrert i det norske samfunnet. For at integreringen skal utvikles til en god prosess må det norske samfunnet være inkluderende. Dette målet om et inkluderende samfunn har Verdige Smil i fokus.

Verdige Smil driver et dagsenter på Heimdal i Trondheim. Her støtter vi flere hundre mennesker hver måned. Målgruppen er minoriteter og mennesker i vanskelige livssituasjoner. 


Verdige Smil-senteret er en inkluderende møteplass mellom oss, vår målgruppe og lokalsamfunnet. Arbeidet på senteret har inkludering i fokus og er basert på egeninnsats fra vår målgruppe.


På Verdige Smil-senteret har vi aktiviteter med barn og unge, syverksted, teaterverksted, dans/annet fysisk aktivitet,  informasjonsarbeid, leksehjelp, norskkurs på ulike nivåer, kurs i skriving/lesing og digitale ferdigheter, språktrening, matlaging og samtaler rundt matbordet. I tillegg har vi norsk språkhjelp og forståelse av brev og vedtak fra det offentlige. 


Vi har dialogmøter i små grupper om bl.a. arbeidsliv og lovverk, norsk levesett, norsk barnevern og barneloven, motivasjon og målsetting, demokrati og livssyn. Vi gir støtte i forbindelse med jobbsøk, med hjelp til cv og søknadsskriving og øvelse i jobbintervju m.m. Vi gir praktisk og sosial støtte til familier og enslige i vanskelige livssituasjoner. 

Med hjelp av mat fra matsentralen deler vi ut mat til vår målgruppe to ganger i måneden.


Vi holder åpent fra mandag til fredag hver uke. For mer informasjon følg oss på vår facebook side - Verdige Smil.

Du kan bli frivillig og bidra på den måten som passer best for deg. Send oss en e-post på: info@verdigesmil.no  eller

Følg linken og meld din interesse

Kontaktinformasjon

93094927 / 

info@verdigesmil.no

verdigesmil.no/om-oss/om-verdige-smil/

www.facebook.com/VerdigeSmil

Margaret Moiba

Besøksadresse
Anders Haarstads Veg 2 (Gamle Breidablikk Skole) 7072 Heimdal

Postadresse
Kneiken 11
7227 Gimse

Andre opplysninger

Org.nummer
999650309

Stiftet dato
02.01.2013

Ant. medlemmer
1

Vipps-nummer
38535

Kategori
Humanitær/helse

Område
Byomfattende

Stikkord
Alle

Sist oppdatert
23.01.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal