Foreningsportalen iTrondheim

Trondheim er i 2023 utnevnt til å være Europas frivillighetshovedstad. Nå utvikler frivilligsentralene og Trondheim kommune en portal/register for å synliggjøre mangfoldet av frivillige foreninger i byen. I portalen kan du søke på den aktivitetskategorien som interesserer deg, finne ut hva som foregår i ditt nærmiljø eller i hele byen. Innen sommeren 2023 vil det også være mulig å søke etter de enkelte aktiviteter, som f.eks sjakk, barnekor og håndball. Ta en titt i portalen. Mangfoldet av frivillig engasjement er stort. Kanskje finner du en forening du vil engasjere deg i?

Hjelp oss å oppdatere foreningsportalen iTrondheim

Frivilligsentralene i Trondheim og kommunen utvikler foreningsportalportalen itrondheim.org. Vi har innhentet informasjon fra Brønnøysundregistret og jobber fortløpende med å innhente kontaktinfo for å synliggjøre foreningene i portalen. Vi ber alle foreninger i Trondheim om hjelp til å oppdatere kontaktinfo når dere får e-post/sms fra Trondheims frivilligsentraler. Mangler din forening? Ta kontakt med oss. 

12,5 % 

Foreninger: 158 av 1260 er oppdatert (12,5 %) (mangler 1102)

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Folk i Trondheim bidrar hver dag med frivillig innsats i regi av lag og foreninger. Trondheim kommune ønsker både samarbeid med frivilligheten, og å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode vilkår.

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal