Foreninger i Trondheim

Trondheim er i 2023 utnevnt til å være Europas frivillighetshovedstad. For å synliggjøre det store spekteret av frivillige lag og foreninger i byen, har frivilligsentralene og Trondheim kommune startet på denne oversikten over foreninger. Ved å klikke "Forening" i menyen øverst, vil du se hvilke foreninger som finnes i ditt nærmiljø og i byen forøvrig.

Foreningsportal under utvikling

Frivilligsentralene i Trondheim og kommunen utvikler foreningsportalportalen itrondheim.org. Vi ber alle foreninger i Trondheim om hjelp til å oppdatere kontaktinfo når dere får e-post fra oss. I følge Brønnøysundregistret er det registrert ca 4000 lag og foreninger i Trondheim. Vi jobber fortløpende med å innhente kontaktinfo for å kunne synliggjøre foreningene i portalen.

1,2 % 

Foreninger: 10 av 836 er oppdatert (1,2 %) (mangler 826)

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Folk i Trondheim bidrar hver dag med frivillig innsats i regi av lag og foreninger. Trondheim kommune ønsker både samarbeid med frivilligheten, og å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode vilkår.

Nyttige lenker

Sosiale media

2022 © Foreningsportal