Foreningsportalen iTrondheim

Frivilligsentralene og Trondheim kommune har utviklet iTrondheim for å synliggjøre frivillige foreninger i byen. Klikk på hjertet i bildet på toppen, så finner du alle foreninger. Du kan søke på bydel og aktiviteter. Mangfoldet av frivillig engasjement er stort. Kanskje finner du en forening du vil engasjere deg i? Change the language using the translation button on the top right.

Frivillige foreninger i Trondheim

Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om og bli kjent med. Klikk på "Vis alle" og du finner alle 2282 foreninger som inngår i foreningsportalen iTrondheim

Caucasian Union of Norway er en ideell frivillig organisasjon etablert i Trondheim i 2017. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom. ​ Caucasian Union of Norway fokusområdet er samhandling mellom ulike mennesker i samfunnet.  Med prosjektene våre ønsker vi å nå barn, ungdom, voksne og eldre, hvor man jobber for å øke tilhørigheten til landet vi bor i. Aktivitetene våre setter mennesket sentralt og målet er bedre livskvalitet for hver enkelt. ​ Caucasian Union of Norway er en åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Caucasian Union of Norwayer ingen religiøs eller etnisk organisasjon. ​ Caucasian Union of Norway består av flere forsamlinger  eller utvalg: kunst og kultur forsamling, interreligiøs dialog forsamling, student forsamling, interkulturell dialog forsamling og helse/idrett forsamling. Innenfor foreningens rammer og vedtekter står hver enkelt forsamling fritt til å planlegge og gjennomføre det de ønsker. Styre til foreningen har ansvar for å legge til rette for utvalgenes behov ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Det er fritt for alle å velge hvilken forsamling man vil være aktiv i. ​ Foreningen er landsdekkende, organisert i regionale avdelinger med hovedsete i Trondheim. I tillegg finnes Caucasian Union of Norway i dag i Oslo, Trondheim, Orkanger, Moss, Sandnes, Bergen. Hver enkelt avdeling er uavhengig seg imellom når det gjelder økonomi og styring. ​ Caucasian Union of Norway finansieres gjennom private donasjoner fra lokale forretninger og fagfolk.Støttet av engasjerte frivillige oppnås en bemerkelsesverdig høy produksjon på relativt små budsjett. Caucasian Union of Norway mottar også prosjektstøtte fra ulike statlige enheter og sponsormidler fra bedrifter i tillegg til en mindre medlemskontingent av sine medlemmer, og samarbeider med ulike aktører på lokalt og nasjonalt nivå.

Hjelp oss å oppdatere foreningsportalen iTrondheim

For at foreningsportalen itrondheim skal være oppdatert, er vi avhengig av at alle foreninger årlig oppdaterer kontaktinfo. Vi ber alle foreninger i Trondheim om hjelp til å oppdatere kontaktinfo når dere medio april får e-post/sms fra Trondheims frivilligsentraler. Mangler din forening? Ta kontakt med oss. 

35,7 % 

Foreninger: 813 av 2280 er oppdatert (35,7 %) (mangler 1467)

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Folk i Trondheim bidrar hver dag med frivillig innsats i regi av lag og foreninger. Trondheim kommune ønsker å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode vilkår.

Nyttige lenker om frivillighet

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal