Foreningsportalen iTrondheim

Frivilligsentralene og Trondheim kommune har utviklet iTrondheim for å synliggjøre frivillige foreninger i byen. Klikk på hjertet i bildet på toppen, så finner du alle foreninger. Du kan søke på bydel og aktiviteter. Mangfoldet av frivillig engasjement er stort. Kanskje finner du en forening du vil engasjere deg i? Change the language using the translation button on the top right.

Frivillighet for fellesskap og miljø

Frivilligheten i Trondheim bidrar til inkludering og fellesskap. På språkkafeer stiller frivillige opp for å hjelpe til med norskkunnskaper. Mange foreninger har utlånssentraler hvor sports- og fritidsutstyr kan lånes gratis. Frivillig engasjement må til for at Trondheim skal være en bra by å bo i for alle.

Hjelp oss å oppdatere foreningsportalen iTrondheim

For at foreningsportalen itrondheim skal være oppdatert, er vi avhengig av at alle foreninger årlig oppdaterer kontaktinfo. Vi ber alle foreninger i Trondheim om hjelp til å oppdatere kontaktinfo når dere medio april får e-post/sms fra Trondheims frivilligsentraler. Mangler din forening? Ta kontakt med oss. 

29,9 % 

Foreninger: 682 av 2282 er oppdatert (29,9 %) (mangler 1600)

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Folk i Trondheim bidrar hver dag med frivillig innsats i regi av lag og foreninger. Trondheim kommune ønsker både samarbeid med frivilligheten, og å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode vilkår.

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal