Abakus

Linje-og studentforening 

Abakus er linjeforeningen for studentene ved Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet på NTNU, og drives av studenter ved disse studiene.

Ad Libitum - Koret

Sang/musikk 

Ad Libitum er et blandakor med ca 40 medlemmer fra Trondheim og omegn. Koret deltar i kor-festivaler og konkurranser i inn og utland i tillegg til 2-3 årlige lokale konserter i egen regi. Koret synger både større verk og et sammensatt repertoar tilpasset den enkelte anledning. Svetlana Krstic Aksnes har vært Ad Libitums faste dirigent siden 2022. Hun er utdannet ved Universitet for kunst i Beograd med en mastergrad i dirigering samt en spesialisering i kordirigering.

Afghansk Sosial og Kulturelle Forening i Trondheim

Interesseorganisasjon 

Afghansk sosial og kulturelle forening i Trondheim (ASKFT) ble etablert i 1998 av afghanere bosatt i Trondheim og omegn. Foreningen er en ideell, upolitisk og uavhengig organisasjon. Formålet med ASKFT er å fremme og bevare afghansk kultur, bygge bro mellom afghanere og storsamfunnet samt å legge til rette for at afghanere blir integrert i det norske samfunnet.

Afrika Kunnskaps Forening Akf

Interesseorganisasjon 

Etter deltakelse på programmet "Global Future**" i regi med NHO Midtnorge har vi lagt merke på økning av interesse om å bli bedre kjent med Afrika og utfordringer som møter nye ankomne til Norge. Vi har stertet Afrika Kunnskaps Forening Akf. med håp  at vi kan komme med dette vårt bidrag i det norsk  samfunnet.  AKF har som mål: å fremme integrering av nye ankomne i det norske samfunnet uten å glemme sin  opprinnelse og sin Identitet.   Vi tilbyr å hjelpe nye ankomne med:     1. Tolk / Oversettelse i følgende språk: Norsk til  Kinyarwanda/kirundi/kinyabwisha, Fransk,  2. Vi har også erfaring med tolk tillatelse fra Vegvesen for øving og selve teoriprøven på morsmålet. En ny flyktning fikk allerede bestått teoriprøve ved hjelp av AFK. På denne lange veien til førerkort  kan vi tilby også hjelp med privat øvelseskjøring. 3. Initiativtaker har i tillegg en lang jobberfaring som:   ICDP veileder i minoritet språklig grupper,  Tilsynsperson, Beredskapsfamilie, statlig familiehjem,  nemndmedlem i Utlendingsnemda , morsmålslærer (og online morsmålslærer).  4.   Samarbeid med skoler i Norge: Vi har presentert  foredrag om Afrika i Tydal Barneskole, i Hurdalverk folkehøyskole,  Fagerhaug Internasjonal Skole.  Blussuvoll barn og ungdom skole, Bjugn kulturskole, Brundalen VGS,  Sodin barn og undomskole,  Hemne VGS,  Åfjords vgs,  Åset barn og ungdomskole,  Nord Fosen kulturskole,   Roan barn og undomskole,  Osen barn og ungdomskole Molde folkehøyskole...   Vi har en god tilbakemelding fra elever og lærer og ikke minst fra foreldre. ungdommer og voksne er forsett ivrige til å bli bedre kjent med andre kurturer. 5.Vi har en brede kulturforsåelse og en språkkompetanse på Norsk, Fransk, Kinyarwanda, Engelsk, Russisk og noen kunnskap på Swahili. 6. Vi kan organisere afrikanske kulturelle forestillinger. **Global Future er et leder- og styreutviklingsprogram for flerkulturelle talenter som har potensial og ambisjoner om karriereutvikling. Prosjektet retter seg mot innvandrere med høy utdannelse og gode norskkunnskaper som ønsker seg sentrale stillinger, lederstillinger og/eller styreverv. Global Future handler om å bygge kompetanse hos den enkelte deltaker. I tillegg er det en forventning om at programmets deltakere skal bidra inn i programmet med sin unike bakgrunn. Global Future er NHOs målrettede program for å få mer mangfold i næringslivet. https://distriktssenteret.no/prosjektdatabase/global-future-1-trondelag/

Afs Trondheim

Utdanning 

Lokallaget er en selvstendig enhet i den ideelle, frivillige barne- og ungdomsorganisasjonen, AFS Norge Internasjonal Utveksling. Lokallaget har et eget valgt styre, som ivaretar organisasjonens virke på lokalt nivå. Lokallaget ivaretar utvekslingselever i videregående skole og deres vertsfamilier under deres opphold i Norge, arrangerer aktiviteter for elever, familier og frivillige, og informerer om muligheten for å reise ut med AFS til norsk skoleungdom. All aktivitet på lokalt nivå er basert på frivillig innsats.

Akade-Magic

Hobby 

Akade-Magic er et gratis tilbud for alle Magic: The Gathering entusiaster i Trondheim og omegn som møtes ukentlig for å spille i sosialt samvær. Mer info på discorden: https://discord.gg/2mF6FzYYxr

Akademiet Kickboxing og Bokseklubb Trondheim

Idrett/sport 

Trondheim ledende kickboxingklubb. Tilbyr kickboxing, boksing, Krav Maga, Kali Sikaran, Jiu Jitsu, Yoga, Tabata, fitnesskickboxing. 900 m2, tre saler, to bokseringer, egen styrkeavd på ca 100 m2, 420 m2 mattebelagte gulv, sosial sone , utsalg for kampsportutstyr mm barnetrening, ungdomstrening, voksne - både mosjon og elite. Stort sosialt engasjement i klubben se hjemmeside for mer info: akbk.no

Akademisk Forening Smørekoppen

Interesseorganisasjon 

Linjeforeningen til studenter ved Maskin- og Energiteknologi (MTEK) NTNU Gløshaugen. Formålet med foreningen er å sørge for at studentene våre har en sosial platform å utvikle seg i og ha det gøy i den fantastiske delen av livet som vi kaller studentilværelsen. A/F Smørekoppen arrangerer alt fra Phadderuka og Immatrikuleringsball til surfetur og fotballkamper.

Akademisk Radioklubb

Interesseorganisasjon 

Vi er en studentforening fra 1923 som driver med amatør-radio på Studentersamfundet i Trondheim! Dette er ikke kringkasting men to-veis radio, kanskje du er kjent med Fleksnes sin LA8PV, eller samband fra militæret? Våre antenner kan nå til alle verdens hjørner inkludert månen!

Aktiv Barnehjelp

Humanitær/helse 

Det begynte på gaten i 1997. Små barn som hverken hadde familie eller noe sted å bo, tigget penger til mat. Disse barna ble de første vi hjalp. Nå hjelper vi også barn på barnehjem og barn som vokser opp i fattige familier. Noen trenger mat, klær og tak over hodet. Andre har behov for leker eller for å få være med på aktiviteter som andre jevnaldrende.

Ascend NTNU

Data/foto/spill 

Ascend NTNU is an aerial robotics team consisting of students from the Norwegian University of Science and Technology. We aim high, work hard, and create new and innovative solutions to some of the most challenging problems in cybernetics and autonomy as of today.

Astor Fotballklubb

Idrett/sport 

Astor Fotballklubb holder til i Astor Fotballpark, sentralt på Byåsen i Trondheim. Klubben ble stiftet i 1963. Vi er med omlag 700 aktive spillere byens største rene fotballklubb for barn og unge, og er stolte av klubbfargene og våre karakteristiske spillertrøyer i burgunder og blå (som Aston Villa). Vi er eneste klubb i Norge som spiller i slike drakter, og en av to trønderske klubber som spiller i utstyr fra italienske Diadora. Astor FK ble sertifisert NFF Kvalitetsklubb i 2015, som en av de ti første i Trøndelag Fotballkrets. Det er et mål at vi i 2022 blir sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 2, og vi er idag en av tre såkalte prosessklubber. Astor FK er en dugnadsdrevet klubb som er helt avhengig av medvirkning fra positive, aktive foreldre. Vår ansatte administrative ressurs er en klubbutvikler i 30% stilling. Klubbens samfunnsansvar og samfunnsrollen er viktig for oss. Vår visjon er VARIG FOTBALLGLEDE.

Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag lokallag

Interesseorganisasjon 

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Sør-Trøndelag fylkeslag har ca 850 medlemmer og styret består av 7 styremedlemmer og tre varamedlemmer som deltar på våre månedlige styremøter, sitter i andre styrer som representanter for våre medlemmer og deltar på aktiviteter med medlemmene våre gjennom året. Lokallagets formål er å drive interessepolitisk, informasjons- og medlemsrettet arbeid for mennesker med ASD og deres pårørende.

Bartebært

Interesseorganisasjon 

Frivillig organisasjon som arrangerer foreldretreff med fokus på bæretøy.

99582155 / 

Bayani Sosial og Kulturell Forening

Interesseorganisasjon 

BSKF er en landsdekkende som har avdeling både i utlandet og i Norge. Vi er opptatt av inkludering, integrering, mangfold, negativ sosial kontroll, likestilling og ikke minst psykisk helse blant våre medlemmer og samfunnet. Vi er en forening som har fokus på ungdommer og barn som skal være en del av Norske samfunnet samtidig som skal bevare sin egen kultur. Foreningen har et mål om å fremme kulturelle, kunstneriske og vitenskapelige arrangementer. Foreningen skal opplyse offentligheten om kunstneriske, kulturelle og sosiale aktiviteter samt publisere kunstnernes verk.

BCSK

Sang/musikk 

Brundalen og Charlottenlund skolekorps holder til i østbyen i Trondheim. Vi sogner til Brundalen og Charlottenlund barneskoler. Og vi øver på Charlottenlund ungdomsskole. Hver mandag.

Berg og Singsaker Veterankorps

Sang/musikk 

Om BSV: Ideen med å starte Berg og Singsaker Veterankorps dukket opp i forbindelse med Berg og Singsaker Skolekorps sitt 50 års jubileum. Under jubileet til skolekorpset ble det bestemt å om mulig "hente frem" noen veteraner til å gjøre en kort spilleopptreden under jubileumskonserten i Frimurerlogen. Dette ble vellykket og vi hadde med flere fra det "første" nystartede korpset fra 1952. Idag rekrutterer BSV fritt blant alle spillelystne!

Bilyd

Sang/musikk 

Bilyd er koret for kvinnelige medisinstudenter og leger ved NTNU i Trondheim, og består av rundt 40 bilyderinner på tvers av alle kull. Vi har et variert repertoar som spenner fra klassisk kormusikk og julesanger til poplåter og egenskrevede bestillingsverk.

Bindeleddet NTNU

Linje-og studentforening 

Bindeleddet NTNU er kontaktorganet mellom næringslivet og sivilingeniørstudentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) og øvrige studenter på NTNU. Bindeleddet NTNU arrangerer årlig rundt 70 bedriftspresentasjoner, i tillegg til andre arrangementer som har som formål å knytte næringslivet og studenter tettere sammen.

Bioveier i Byen

Natur/miljø/hage 

Vi er en gjeng engasjerte mennesker som har startet opp en forening for deg som er opptatt av å ta vare på og legge til rette for alt det spennende livet du kan finne midt i byen. Asfalt, betong og gressørkener dominerer mange steder, men du kan gjøre noe med det! Bli med og bygge frodige, fargerike, summende og naturvennlige veier gjennom byen!

Birdlife Norge Trondheim Lokallag

 

BirdLife Norge, som Trondheim lokallager en del av, er en naturvernorganisasjon med sterk faglig forankring, og vår spesialitet er kunnskap om fugler og deres levevis. Trondheim lokallag er et aktivt lokallag med mange aktiviteter. Vi ønsker at flest mulig deltar i arrangementene, som bidrar til at du lærer mer om fugler og deres leveområder, samt at det er sosialt. Vi tar imot alle, uansett kunnskap du har til fugler. Vi gjør også en viktig jobb med å verne om fuglene og deres leveområder. Fuglene trenger vår hjelp til å leve sitt liv og formere seg. Din deltakelse er viktig. Meld deg inn i BirdLife Norge, hvis du ikke allerede er medlem. Trondheim lokallag dekker kommunene Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Oppdal.

Bispehaugen Ungdomskorps

Sang/musikk 

Bispehaugen ungdomskorps (BUK) øver vanligvis på mandager mellom klokken 19.30 og 22.00 på Bispehaugen skole. Medlemsmassen i BUK består av både studenter, videregåendeelever og folk i arbeid. BUK arrrangerer flere konserter gjennom året, og deltar på både TM og NM janitsjar.

Bli Med! Polsk Integrerings Senter

Internasjonale 

Foreningens mål er: INTEGRASJON - SAMARBEID - UTVIKLING ● Integrasjon med det norske samfunnet ● Fremme av polsk kultur i Trøndelag og Norge ● Styrking av polakkenes posisjon i norsk samfunns- og næringsliv Foreningen BLI MED! Polsk Integreringssenter arrangerer foredrag, utdannings- og idrettsaktiviteter, samt kultur- og integreringsarrangementer. Som en del av sin frivillige virksomhet gjennomfører foreningens medlemmer: workshops, treningssamlinger og temaøkter som styrker og motiverer folk til å være aktive. Foreningen fremmer polsk kultur blant innbyggerne i Norge gjennom deltakelse på festivaler, nasjonale høytider og andre kulturelle og sosiale familiearrangementer.

Blå Kors steg for steg, Trondheim

Regionale/nasjonale organisasjoner 

Steg for Steg bistår mennesker til(bake) til et ønsket liv gjennom målrettet arbeid med hverdagsmestring og en meningsfull hverdag. Aktivitet, normalitet og frivillighet er sentrale virkemidler på veien tilbake til et ønsket liv. Tilbudet har gjennomgående fokus på relasjons- og nettverksbygging. I tillegg skreddersys en plan for aktiviteter, sosialt liv, arbeid og evt. utdanning.

Brundalen Seniordans

Dans/teater/film 

Trondheims eldste Seniordans-gruppe. Ble stiftet mars 1998, men innmeldt i Brønnøysundregistret 4 februar 2016. Vi er en aktiv dansegruppe med medlemmer fra 65 til 90 år. Danser hver torsdag fra kl 12.00 til 14.30. Seniordans er god trening for både hode og bein og sosialt er kaffepausen svært viktig da de fleste er enslige. Latter og glede er en god beskrivelse av gruppa vår. .

Burg Trøndelag Sør

Interesseorganisasjon 

Vi er en aktiv BURG-gruppe, som jobber for å skape en møteplass for barn og unge med revmatiske sykdommer. Vi ønsker at hele familien skal være inkludert i våre aktiviteter, spesielt for våre medlemmer under 18 år.

Bygdeungdomslaget Sambandet

Interesseorganisasjon 

Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Bygdeungdomslaget Sambandet har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

Byneset Historielag

Historie/tradisjon 

Forening med spesielt fokus på lokal historie fra området Byneset/Leinstrand/Heimdal. Stor produksjon av "bygdabøker" med ulike tema, - inkludert utvandrerhistorien siden oppstart av foreningen. Ivaretar også en egen lokal, husmannsplass som pt. er under reetablering/gjenoppføring på ny tomt på Byneset.

Byneset Leinstrand Skolekorps

Sang/musikk 

Vi er aktivt korps som har ca. 65 aktive medlemmer og i pausen serverer vi kveldsmat. Vi har ett aktivt juniorstyre som bidrar til aktiviteter og som samarbeider med dirigentene ifht hva korpset skal delta på og hvilken musikk som skal spilles. Vi øver hver onsdag fra kl. 17.

Byneset Musikkorps

Sang/musikk 

Byneset musikkorps er et amatørkorps fra Trondheim, med tilhold på Byneset. Korpset er Trondheims eldste og et av landets eldste amatørkorps . Spesielt viktig er det for korpset å spille musikk av høy kvalitet i nærmiljøet på Byneset. Et nært samarbeid med skolekorpset og andre musikkaktører i lokalmiljøet er essensielt for oss. Årlig deltar korpset på konkurranser som Trøndersk mesterskap og Norgesmesterskap, hvor vi deltar i elitedivisjon.

Byneset Seniorkor

Sang/musikk 

Vi er et blandakor under ledelse av dirigent Jan Lennart Tryman.  Koret består av pensjonister fra Byneset,  men har også sangere fra andre deles av byen. Vi arrangerer egne konserter og tar på oss små oppdrag både på Byneset og ellers i Trondheim

Byåsen Sangkor

Sang/musikk 

Byåsen sangkor består i dag av ca 65 sangere, som møtes hver tirsdag fra 19.30 til 22.00 på Byåsen skole. Vi har et stort spenn i repertoar; fra klassiske verker, til musikalperler, via blant annet kirkemusikk, irsk barmusikk og pop. Korets dirigent er Petra Bjørkhaug.

Casual Gaming

Data/foto/spill 

Casual Gaming (CaG) er en ideell student- og ungdomsorganisasjon som har til formål å skape en felles sosial arena for spillinteresserte studenter og ungdom i Trondheimsområdet. Vi arrangerer bl.a. TrøndeLAN, StudLAN og casual spillkvelder.

Caucasian Union of Trøndelag

Interesseorganisasjon 

Caucasian Union Of Trøndelag er en ideell frivillig organisasjon etablert i Trondheim i 2017. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom.

Caucasian Union Of Norway

Interesseorganisasjon 

Caucasian Union of Norway er en ideell frivillig organisasjon etablert i Trondheim i 2017. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom. ​ Caucasian Union of Norway fokusområdet er samhandling mellom ulike mennesker i samfunnet.  Med prosjektene våre ønsker vi å nå barn, ungdom, voksne og eldre, hvor man jobber for å øke tilhørigheten til landet vi bor i. Aktivitetene våre setter mennesket sentralt og målet er bedre livskvalitet for hver enkelt. ​ Caucasian Union of Norway er en åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Caucasian Union of Norwayer ingen religiøs eller etnisk organisasjon. ​ Caucasian Union of Norway består av flere forsamlinger  eller utvalg: kunst og kultur forsamling, interreligiøs dialog forsamling, student forsamling, interkulturell dialog forsamling og helse/idrett forsamling. Innenfor foreningens rammer og vedtekter står hver enkelt forsamling fritt til å planlegge og gjennomføre det de ønsker. Styre til foreningen har ansvar for å legge til rette for utvalgenes behov ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Det er fritt for alle å velge hvilken forsamling man vil være aktiv i. ​ Foreningen er landsdekkende, organisert i regionale avdelinger med hovedsete i Trondheim. I tillegg finnes Caucasian Union of Norway i dag i Oslo, Trondheim, Orkanger, Moss, Sandnes, Bergen. Hver enkelt avdeling er uavhengig seg imellom når det gjelder økonomi og styring. ​ Caucasian Union of Norway finansieres gjennom private donasjoner fra lokale forretninger og fagfolk.Støttet av engasjerte frivillige oppnås en bemerkelsesverdig høy produksjon på relativt små budsjett. Caucasian Union of Norway mottar også prosjektstøtte fra ulike statlige enheter og sponsormidler fra bedrifter i tillegg til en mindre medlemskontingent av sine medlemmer, og samarbeider med ulike aktører på lokalt og nasjonalt nivå.

Charmoni

Sang/musikk 

Charmoni er et blandakor som øver hver mandag i Charlottenlund kirke, fra halv sju til halv ni. Vi synger en del gospel, men også annet stoff, og legger også vekt på et godt sosialt miljø. Vi tar ikke oss selv veldig høytidelig.

Chemiekjelleren

Linje-og studentforening 

Chemiekjellern er kjellerbaren til Høiskolens Chemikerforening, Nabla og Janus på Moholt. Her holdes det regelmessig åpent, og arrangeres ulike fester og andre sosiale aktiviteter som spillkvelder, quiz og lignende.

Classic Cruisers

Bil , MC og motor 

Classic Cruisers er en relativt nystartet bilklubb, stiftet i 2015,og som navnet tilsier, sikter vi oss inn på alle med interesse for klassiske biler og lysten til å bruke dem. Klubben ble startet av 8 bilentusiaster, har medlemmer fra 18-70 år, og er ikke en «rånebilklubb». Det er ikke noe krav om at du må ha bil, men du må ha interesse. De fleste av oss kjører amerikansk, men klubben er åpen for alle bilmerker , men kun for de som kan betegnes som klassikere, eller «entusiastbiler», dvs IKKE nyere bruksbiler.

Cogito NTNU

Linje-og studentforening 

Cogito NTNU er en frivillig, teknisk studentorganisasjon som jobber for å fremme interesse, læring og innovasjon rundt fagfeltet kunstig intelligens ved alle kompetansenivåer. Vi gjør dette ved å iverksette og veilede studenters AI-prosjekter, og sørge for at engasjerte studenter har en arena hvor de kan møtes og diskutere AI.

Communitas Linjeforeningen for Sosialantropologi ved NTNU

Linje-og studentforening 

Communitas er linjeforeningen for sosialantropologi ved NTNU, som tilbyr både årsstudium, bachelor og master. Vi som linjeforening arrangerer møter, quiz og faglige foredrag på jevnlig basis, for å skape et godt studiemiljø og samhold mellom studentene på tvers av studieprogrammene ved sosialantropologisk institutt. 

Contactor NTNU

Linje-og studentforening 

Contactor har som formål å etablere og opprettholde kontakt mellom næringslivet og studentene ved Sct. Omega Broderskab. Contactor skal gjennom varierte og gode arrangementer skape best mulig relasjoner mellom studenter og bedrifter, og gjennom dette opprettholde inntektene i Omega.

Credo Frikirke Trondheim

Livssyn 

Credo Frikirke på Heimdal ønsker å være en menighet for alle generasjoner, samt mennesker fra ulike kulturer og nasjonaliteter. Vi har som motto å "Kjenne Kristus og gjøre ham kjent". En viktig verdi hos oss handler om at å bygge menighet handler mye om å bygge nære og gode relasjoner.

Damekoret Hedda

Sang/musikk 

Vi er en gjeng på 35 sprudlende og sangglade damer. Vårt mål er å stadig utvikle oss og utfordre våre musikalske ferdigheter. Vi søker alltid etter nye og spennende utfordringer for å berike vårt repertoar og skape en musikalsk opplevelse som treffer hjertet til vårt publikum ☺️

Dans Trondheim Il

Idrett/sport 

Dans Trondheim IL er en frivillig basert danseklubb i Trondheim, og er et supert møtested for dansere som driver med pardans. Klubben arrangerer bl.a. kurs i Swing & Bugg, dansetreninger, konkurransedans, dansefester og andre danserelaterte aktiviteter. Vårt hovedfokus er på ungdom og voksne som ønsker å lære pardans, og som ønsker å bruke dansen som en sosial og morsom treningsform sammen med andre.

Datakameratene Fk Gløshaugen

Idrett/sport 

Datakameratene FK er fotballklubben for studenter ved linjeforeningene Abakus og Online. Klubben består av ett 11'er-lag og ett 7'er-lag, som forholdsvis spiller i studentligaen TSFF og bedriftsligaen 7dentligaen. Det finnes også et jentelag som heter Datakameratene FKJ.

DANSERIET

Dans/teater/film 

Danseriet er en danseklubb for alle danseglade. Klubben er frivillig basert og tilbyr blant annet dansetreninger i Hip Hop og Streetdance for barn i alderen 4 år og oppover.

Den Ukrainske Forening i Trondheim (duft)

Internasjonale 

Den Ukrainske Forening i Trondheim (DUFT) var dannet 23.09.2018.  DUFT er en frivillig organisasjon i Trondheim for alle med ukrainsk bakgrunn eller interesse for ukrainsk språk og kultur. DUFT har til formål å opprettholde ukrainsk språk, kultur og tradisjoner mellom ukrainere og utvikle kulturell utveksling med andre i Norge. Orgnr: 821551102 Konto: 42124414673 Vipps: #550303

DRIV NTNU

Interesseorganisasjon 

DRIV NTNU er en studentorganisasjon og helseinnovasjonsarena lokalisert rett ved St. Olavs Hospital. Vi ønsker å vise hva som foregår i det lokale innovasjonsmiljøet, vekke interessen for entreprenørskap, og gi studenter muligheten til å samarbeide på tvers av campus. Samtidig ønsker vi å fungere som et bindeledd mellom studenter og helsesektoren, hvor vi kan hjelpe med å knytte kontakter eller finne prosjekter.

Dype Røtter

Natur/miljø/hage 

Dype Røtter er en ideell organisasjon og sosial entreprenørskap som støtter nylig ankomne flyktninger i Trondheim til å bli bedre integrert og oppfylle deres potensial i Norge. Fra vår markedshage dyrker vi grønnsaker fulle av smak med utgangspunkt i våre organiske prinsipper. Fra Spire kafe og gårdsbutikk, i samarbeid med gården Reppe Søndre, lager vi sunne retter med ingredienser vi har dyrket på åkeren, og selger ferske råvarer fra andre små lokale produsenter. Vi jobber utendørs og med hendene. Vi vil at gården Reppe Søndre skal være et levende sted, fullt av liv og biologisk mangfold. Vi knytter mennesker med jorda, på den måten hjelper vi hverandre til å bli sterkere.

Effektiv Altruisme NTNU

Linje-og studentforening 

Vårt formål er å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden. Vi bruker derfor tid og ressurser på å utforske de største problemene i verden, og hvordan vi som studenter kan jobbe med løsningene på disse problemene både nå og etter studietiden.

En Psykt Vanlig Uke

Linje-og studentforening 

En Psykt Vanlig Uke er en årlig festival i mars, organisert av frivillige studenter i Trondheim for å fremme og øke oppmerksomheten rundt temaet psykisk helse, lette diskusjonen om vanskelige temaer, forbedre mentalt velvære og knytte studenter til lokalsamfunnet.

En Verden i Dialog/One World In Dialogue

Interesseorganisasjon 

En Verden i Dialog er en landsdekkende forening med sete i Trondheim. EVID er dannet av enkeltpersoner som hører til islam, jødedommen og kristendommen. Vi har funnet sammen i et fellesskap basert på dialog om tro, kultur og identitet og om vårt felles ansvar som samfunnsborgere. Vi ønsker å skape møtesteder for dialog og samhandling på tvers av forskjeller i tro og kultur. Vi arbeider for økt flyt av kunnskap om tro og kultur over lokale, nasjonale og internasjonale grenser. Vi samarbeider med offentlige og private instanser og enkeltpersoner for å nå målene.

Erasmus Student Network Trondheim

Interesseorganisasjon 

ESN Trondheim er en frivillig ideell, ikke-statlig og ikke-religiøs organisasjon. ESN Trondheims hovedmål er integrering av utvekslingsstudenter i det norske livet og Trondheim. Vårt oppdrag er å representere internasjonale studenter, og dermed gi muligheter for kulturell forståelse og selvutvikling under prinsippet Students Helping Students. Det drives av frivillige studenter i Trondheim. Erasmus Student Network (ESN) er det største nettverket av studentforeninger i Europa. Organisasjonen ble født i 1989 og er nå til stede ved mer enn 850 institusjoner for høyere utdanning fra 42 land.

Erudio

Interesseorganisasjon 

«Erudio» er latin og betyr «jeg underviser». Vi har som mål å samle studenter på tvers av kull og hovedfag ved lektorutdanningen på NTNU Dragvoll. Dette gjør vi ved å arrangere en rekke sosiale og faglige arrangementer, som tur til Åre, ball, faglige foredrag, månedlige quizer og mer.

Falken Danseklubb

Dans/teater/film 

Vi er en danseklubb med geografisk tilhørighet i Utleira/Nardo-området i Trondheim. Vi har dansetilbud for både barn, ungdom og voksne. Falken danseklubb har i hovedsak kurs i sportsdans, men i tillegg har vi et godt samarbeid med dansestudio Enjoyballroom der det tilbys noen andre kurs. Falken danseklubb består av medlemmer i alle aldre. Vi har kurs for dere som vil danse i par, men også for deg som vil danse alene i en gruppe.

Fau Tonstad Skole

FAU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Tonstad skole, bestående av foreldrerepresentanter for alle klassetrinn på skolen. FAU arrangerer ulike sosiale og faglige arrangement gjennom skoleåret, samt behandler relevante saker som omhandler skolen

FFO Trondheim

Interesseorganisasjon 

FFO Trondhein ivaretar arbeidet for FFOs medlemsorganisasjoner i Trondheim. Interessepolitisk arbeid og brukermedvirkere er vårt hovedområde for å ivareta funksjonshemmede og kronisk syke. Dette representerer et stort mangfold av funksjonshemminger og kroniske sykdommer. FFO ønsker et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemming og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

Flatåsen Musikkorps

Sang/musikk 

Flatåsen Musikkorps er et korps som ønsker å utvikle et godt sosialt miljø og vil ha som ambisjon i felleskap å heve den musikalske kvaliteten. Ønsker å arrangere, delta på konserter og arrangement som fenger medlemmene og publikum. Det er et ønske at medlemmene kan bidra til å skape stemning med musikk som gjør at det blir lagt merke til.

Folkeakademiet Midt-Norge

Sang/musikk 

Folkeakademiet er en frivillig organisasjon som fremmer bevissthet og kunnskap om hvordan og hvorfor demokratisk praksis danner grunnlaget for ytringsfrihet, frihet til å velge, og menneskerettigheter. Derfor jobber vi med å øke forståelsen for verdien av mangfold i samfunnet, sikre respekt for menneskeverd og likeverd, og ivareta de demokratiske verdiene.

For Fangers Pårørende (FFP)

Interesseorganisasjon 

FFP er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til varetektsfengslede og domfelte. FFPs lokalavdeling FFP Trøndelag har hyggelige lokaler i Kjøpmannsgata 23. Vi tar imot pårørende til individuelle samtaler, par- og familiesamtaler. Vi tilbyr familiesamtaler i Trondheim fengsel i et samarbeid med fengselet. Vi har månedlige aktiviteter for voksne og barn hvor man kan treffe andre i en liknende situasjon. Alle tilbud er gratis. Ansatte i FFP Trøndelag har sosialfaglig utdanning og rådgivnings -og familieterapiutdanning og har lang arbeidserfaring fra feltet.

Foreningen C4c

Internasjonale 

Foreningen C4C ble stiftet i forbindelse med Norway-India-Bikeathon, hvor foreningens stifter syklet til India for å skape oppmerksomhet om barns rett til å bli hørt, og for å samle penger til driften av et barnehjem i India. Virksomheten er videreført med samme formål. Informasjon om barns rett til å bli hørt og finansiering av humanitære prosjekter i India og andre steder.

Foreningen for Hjertesyke Barn Ffhb - Sør Trøndelag

Interesseorganisasjon 

Hjertefeil er den vanligste medfødte misdannelsen. I Norge fødes hvert år mellom 500 og 600 barn med hjertefeil. På ffhb.no finner du utfyllende informasjon om alt fra diagnoser, undersøkelser og behandling til råd og veiledning om hverdagen og livet til barn med hjertefeil og deres familier. Foreningen for hjertesyke barn er en medlemsorganisasjon, og består av 18 fylkeslag/kretslag delt inn i 5 regioner. Hver region har en leder/regionrepresentant med overordnet ansvar for fylkeslag/kretslagene i sin region. Regionene arrangerer aktiviteter tilpasset hjertebarn og deres familier av ulik art.

Foreningen Litteraturhuset i Trondheim

Bøker/litteratur 

Litteraturhuset i Trondheim åpnet 15. oktober 2016, og har siden åpningen gjennomført tusenvis av samtaler, foredrag, konserter, forestillinger, debatter, opplesninger, seminarer, litterære måltid, frokostmøter og barnearrangement. Hovedtyngden av arrangementene ligger innenfor formidling av litteratur, forskning og aktuell samfunnsdebatt. Litteraturhuset ligger sentralt plassert i det såkalte Kulturkvartalet i Kongens gate, i tilknytning til Kunsthall Trondheim og Sellanraa Bok & Bar og med passasje til Hovedbiblioteket. Litteraturhuset driftes av en organisasjon bestående av seks årsverk, i tillegg til kulturverter og teknikere og flere titalls frivillige som bistår under arrangementene og utgjør en viktig del av virksomheten. Programmet skapes på dugnad av den faste organisasjonen, samarbeidspartnere og gjennom innspill fra frivillige og fra publikum. Litteraturhuset skal være et hus for alle, og dette skal gjenspeiles i et program med noe for enhver smak, for høy og for lav, og både smale og brede arrangement skal ha sin naturlige plass på Litteraturhuset i Trondheim. På den måten er det Litteraturhusets mål å bidra til å gjøre Trondheim til en enda litt bedre by å bo i. For mer informasjon, se vår hjemmeside på www.litteraturhusetitrondheim.no

Foreningen SeniorIKT

Interesseorganisasjon 

Foreningen er en ideell organisasjon som har til formål å støtte eldre og andre til å leve et uavhengig, sosialt og aktivt liv så lenge som mulig, blant annet ved å ta i bruk moderne teknologi og dermed utjevne forskjeller mellom eldre og yngre når det gjelder moderne teknologi. Foreningen vil arbeide for å øke medlemmenes kompetanse i bruk av tekniske hjelpemidler som for eksempel smarttelefon, nettbrett eller andre former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Fortidsminneforeningen Den Trønderske Avdeling

Interesseorganisasjon 

Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter stiftet i 1844, og er en av de fremste organisasjoner i det norske kulturminnevernet. Foreningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Våre hovedoppgaver er å forvalte våre eiendommer, styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge.

Fossekallen Fiskeklubb

Dyr/fiske/jakt 

Fossekallen er en fiske-klubb for personer med diverse bevegelseshemninger. Klubben ble stiftet i 1999 og har i dag ca. 35 aktive medlemmer i alle aldre. I Nidelva har klubben et tett samarbeid med TOFA. Både Leirfosshølen og Kroppanhølen er tilrettelagt med kran og heis slik at rullestolbrukere blir skånsomt heist om bord i båtene for et fiskepass på elva. I løpet av sommeren samles vi ti dager i elva der vi får kyndig hjelp og veiledning i laksefiske av TOFA og deres roere. Dette er fagfolk med høy kompetanse som setter vår sikkerhet i førersete. Guidene til TOFA har alle lang erfaring og er kurset i førstehjelp. Sikkerhet og trygghet i og ved elva er viktig. Fossekallen Fiskeklubb er så mye mer enn bare fisking! Et sosialt nettverk som møtes i elva til kaffe fra svartkjelen og trivelig samvær. Her kan vi koble av fra hverdagens stress og mas, og kanskje en laks biter på kroken. Her kan du møte likesinnede og kanskje få en ny turvenn. Vi prøver også å arrangere en tur enten på sjøen eller til fjells hvert år. På senhøsten samles vi til julebord, her koser vi oss med god mat og drikke mens fiskeskrønene sitter løst.

Fotveita Bruktjazz

Sang/musikk 

Fotveita Bruktjazz kommer fra Trondheim men henter sin inspirasjon fra det sydende og mangfoldige musikkmiljøet i New Orelans. Bandet spiller rytmisk 20-talls jazz, urfunk og festivalmusikk. Har du  sett tv-serien Treme, har du hørt den facinerende blandingen av musikktradisjon: jazz, marching band, r’n’b og karibiske rytmer smeltet sammen i et enormt medrivende rytmisk fyrverkeri helt særegent for New Oreleans.

Fraktur

Linje-og studentforening 

 / 

FRELSESARMEEN

Livssyn 

Velkommen til Trondheim korps! Vår historie i Trondheim by strekker seg 130 år tilbake i tiden. I Trondheim tilbyr vårt korps (menighet) en rekke ulike tilbud til mennesker i alle aldre. Vi har også et omsorgssenter, som gir hjelp av forskjellig slag – det kan være mat, klær og annen praktisk hjelp, eller et vennlig menneske som har tid til å lytte.