Trøndelag Senter for Samtidskunst

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen, og er et viktig sosialt og faglig møtested for regionens kunstnere, samarbeidspartnere og publikum.

Kunstsenteret presenterer utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk av høy kvalitet som speiler bredden og mangfoldet av dagens kunstneriske praksiser.

TSSK har kompetanse på oppdrag innen kunst i offentlige rom og tilbyr rådgivende tjenester til det offentlige i regionen, samt initierer prosjekter og utvikler formidlingsinnhold for å synliggjøre praksis, kunnskap og faglige diskurser om kunst i offentlige rom. 

Trøndelag senter for samtidskunst er en kunstnerstyrt institusjon som eies av de regionale grunnorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).


Trøndelag senter for samtidskunst drives med offentlig støtte fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.


Trøndelag senter for samtidskunst er medlem av Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KIN).


I Norge finnes det 15 kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært drevet som profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Hvert kunstsenter er særegent med ulik drift og organisering, og jobber ut fra ulike forutsetninger. Kunstsentrene drives med offentlig støtte og hovedsakelig med midler fra fylkeskommuner og kommuner.

Kontaktinformasjon

 / 

post@samtidskunst.no

www.samtidskunst.no

www.facebook.com/TrondelagSenterForSamtidskunst

Besøksadresse
Fjordgata 11

Postadresse

7010 Trondheim

Andre opplysninger

Org.nummer
971493984

Stiftet dato
03.12.1976

Ant. medlemmer
2

Vipps-nummer

Kategori
Kunst/tegning/maling

Område
Trøndelag-fylkesledd

Stikkord
Alle

Sist oppdatert
19.01.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal