Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde. TOFA skal gjennom sitt arbeid legge vekt på at fiskens leveområder bevares og forvaltes slik at naturens miljø og mangfold, artsrikdom og produktivitet opprettholdes. Innenfor denne rammen fiskeressursene utnyttes ved høsting og TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud til barn, ungdom og familienes felles frilufisopplevelser skal prioriteres. TOFA skal gjennom opplysningsvirksomhet arbeide for at biotopfremmende tiltak og kultiveringsarbeide skjer i henhold til lover, forskrifter og vitenskapelige prinsipper. Dette skal gjøres slik at det kommer flest mulig til gode. TOFA skal gjennom sitt arbeid skape respekt for lovgivningen som vedrører friluftsliv, naturvern, jakt og sportsfiske.

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) har tilholdssted i Leirfossveien 76. Der står en frittstående hvit bolig med god utsikt over Nidelva.

TOFA har i dag to ansatte, Steinar Gilleberg Stensli (Daglig leder) og Kay Arne Olsen. Vi administrer innlandsfiske i Trondheim og Laksefiske i Nidelva. Her legger vi til rette slik at flest mulig skal kunne benytte seg av de fine fiskemuligheten vi har i Trondheim. Vi har også en rekke arrangementer knyttet til både innlandsfiske og laksefiske gjennom året. Informasjon om disse finner du på våre nettsider under arrangementer.

I tillegg bistår vi forskningen og vi har god kompetanse om fiskebiologi og livsmiljøet fisken lever i. Vi har god erfaring med prøvefiske, el-fiske, habitatforbedrende tiltak og andre undersøkelser knyttet til elv og vann.

Det er bare å ta kontakt om dere har spørsmål om fisketips, fiskevann i Trondheim, fiskerrangement eller et oppdrag knyttet til fisk.

Kontaktinformasjon

 / 95230510

tofa@tofa.org

tofa.no/

TOFA

Besøksadresse
Leirfossveien 76

Postadresse
Leirfossveien 76
7038 Trondheim

Andre opplysninger

Org.nummer
970413596

Stiftet dato
18.09.1947

Ant. medlemmer
35

Vipps-nummer
821021

Kategori
Dyr/fiske/jakt

Område
Trøndelag-fylkesledd

Stikkord
Fiske, Nidelva, Bymarka, Fiskeglede, Sportsfiske, Fritidsfiske, Laksefiske, Laks, Ørret, Sjøfiske, Trondheimsfjorden

Sist oppdatert
11.04.2024

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal