Idrettslaget Trond

IL Trond, stiftet 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb og har omlag 950 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste mellom 5 og 8 år har Trond allidrett. Verdiene til klubben er ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

Klubbens Historie

IL Trond, stiftet 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg og Buran. Klubben har omlag 950 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste mellom 5 og 8 år tilbyr Trond allidrett. Gjennom allidretten rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og THIS.

Klubbens Verdier

Klubbens verdier er ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE. Verdiene kan også uttrykkes på en annen måte: Målsetningen for Trond er å få flest mulig barn med i idretten og få de til å holde på lengst mulig. Idrettsglede og et varmt og godt sosialt miljø blir da nøkkelfaktorer. Samtidig henger idrettsglede sammen med mestring, og mestring kan inntreffe på høyst ulike nivåer. Trond skal være utviklende for alle. Dette er en utfordrende ambisjon, spesielt i de høyeste aldersklassene. Dette nettstedet er utviklet i tråd med klubbens verdier. Føler du at det mangler noe, så bare si fra så utvikler vi oss videre.

Klubbens Visjon

IL Trond sin visjon: Vi skal være en drivkraft i lokalmiljøet!

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen.

Klubbens Hovedmål

Hovedmålet til IL Trond: Få flest mulig med i idretten, og få de til å ha lyst til å holde på lengst mulig.

Kontaktinformasjon

 / 

leder@trondfotball.no

www.iltrond.no

www.facebook.com/iltrondfotball

Carsten Claussen

Besøksadresse
Ibsens gate 8, 7015 Trondheim

Postadresse
Ibsens gate 8
7015 Trondheim

Andre opplysninger

Org.nummer
884009642

Stiftet dato
09.05.1920

Ant. medlemmer
950

Vipps-nummer

Kategori
Idrett/sport

Område
Rosenborg/Møllenberg/Singsaker

Stikkord
IL Trond – bydelsklubb i Trondheim. Klubbens verdier: ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

Sist oppdatert
23.01.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal