Norsk folkehjelp region Midt-Norge

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Vi har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. I Norge jobber Norsk Folkehjelp på to områder: Førstehjelp og redningstjeneste, i tillegg til flyktnings- og inkluderingsarbeid. Internasjonalt jobber Norsk Folkehjelp på tre områder: Humanitær mine- og eksplosivrydding, utviklingssamarbeid og humanitær respons ved konflikt og kriser. Vår visjon er Solidaritet i praksis. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere, ikke veldedighet.

Norsk Folkehjelp Midt-Norge er regionskontoret til Norsk Folkehjelp som ligger i Trondheim. I regionen har vi flere lokallag med frivillige. I Trondheim har vi følgende lokallag: Norsk Folkehjelp Trondheim ((1) Facebook ), Norsk Folkehjelp Nardo og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Nidaros. Lokallagene driver med inkluderingsaktiviteter, førstehjelp, søk og redning, og internasjonal solidaritet. Vi er stadig på jakt etter nye frivillige, så ta gjerne kontakt med lokallagene. 

Kontaktinformasjon

 / 

monasl@npaid.org

www.facebook.com/profile.php?id=100064382963443

Mona Staven Lundereng

Besøksadresse
Olav Tryggvasonsgate 5

Postadresse
Olav Tryggvasonsgate 5
7011 Trondheim

Andre opplysninger

Org.nummer
986911073

Ant. medlemmer
0

Kategori
Regionale/nasjonale organisasjoner

Område
Byomfattende

Sist oppdatert
04.10.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal