Språkkafe i Trondheim

I Trondheim er det mange foreninger som organiserer språktrening gjennom språkkafeer eller andre aktiviteter. Do you want to improve your Norwegian?

Benytt deg av de mange språkkafeene i Trondheim for å bli bedre til å snakke og forstå det norske språket. Det er gratis å komme på språkkafe og vi spanderer kaffe!

Oversikten over språkkafeer er utarbeidet av frivilligsentralene i Trondheim og oppdatert pr 15.05.2024. Ser du noe som er feil eller språkkafeer som mangler? Ta kontakt med post@sjetne.frivilligsentral.no.

TidspunktBydel og adresseArrangør og kontaktinfo
Mandag
10.30-12.00
Tiller
Sandmoen kro, Sandmoflata 3.
Tillerbyen frivilligsentral, Hero mottak og Tiller menighet
email: post@tillerbyen.frivilligsentral.no
Mandag
14.00-15.30
Ila
Ila frivilligsentral, Ilevollen 15
Ila frivilligsentral og Løkkan frivilligsentral
email: post@ila.frivilligsentral.no
Mandag
12.00-13.30
Midtbyen
Østbyen frivilligsentral,  Innherredsveien 11

Lademoen kirke
email: ss947@kirken.no
Merknad: Kvinners språkkafe
Mandag
18.00-19.30
Lademoen
Lademoen kirke, Innherredsveien 78
Lademoen kirke
email: ss972kirken.no
Mandag
18.00-20.30
Midtbyen
KIA, Kongensgt 89
KIA
email: ester.roen@kianorge.no
Tirsdag
13.00-15.00
Midtbyen
Ragnhildsgt 3,
Trondhjem sanitetsforening
email:post@nks-trondhjem.no
Merknad: For kvinner

Tirsdag
13.00-14.30
Risvollan
Risvollan bibliotek
Nardo & omegn frivilligsentral
email:post@nardo.frivilligsentral.no
Tirsdag
16.30-18.30
Nardo
Røde Kors huset, Nardovegen 4b
Røde Kors Trondheim
email: post@trondheim-redcross.no
Tirsdag
18.00-19.30
Sjetnemarka
Sjetne frivilligsentral, Parallellen 18
Sjetne frivilligsentral
email: post@sjetne.frivilligsentral.n

Tirsdag
19.00-20.15
Midtbyen
Professor Brochsgt 2
Norsk start
email:norskstartfo@gmail.com 
Onsdag
13.00-14.00
Heimdal
Heimdal bibliotek, Industriveien 7
Heimdal bibliotek
email:heimdal@tfb.no 
Onsdag
13.00-14.30


Midtbyen
Salemhuset, Prinsensgt 22b
22B
email:post@22b.no
Onsdag
13.00-14.45
Heimdal
Breidablikk aktivitetshus, Anders Hårstadsvei 2
Verdige smil
email:info@verdigesmil.no
Onsdag
14.00-16.30
Midtbyen
Kia, Kongens gt 89
KIA
email: ester.roen@kianorge.no
Onsdag
15.00-17.00
Heimdal
Breidablikk aktivitetshus, Anders Hårstadsvei 2
Verdige smil
email:info@verdigesmil.no
Onsdag
13.00-14.30
Kolstad
Saupstad bibliotek, Reier Saupstadsvei 4
Saupstad frivilligsentral og Saupstad bibliotek
email:post@saupstad.frivilligsentral.no
Onsdag
17.00-19.00
Midtbyen
Caritas, Kongens gt 34
Caritas
email: info@caritastrondheim.no
Merknad: Engelsk språkkafe
Onsdag
19.00-20.15
Midtbyen
Bøker & Bylab
Professor Brochsgt 1
Norsk start Trondheim
email: 
Torsdag
13.00-14.30
Byåsen
Byåsen bibliotek, Selsbakkvegen 34
Byåsen frivilligsentral, Byåsen bibliotek, Byåsen kirke
email: post@byasen.frivilligsentral.no
Torsdag
16.30-18.30
Nardo
Røde Kors Huset, Nardovegen 4b
Røde Kors Trondheim
email:post@trondheim-redcross.no
Torsdag
18.30-19.30
Midtbyen
Eirik Jarlsgt 5
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
email:
Torsdag
17.00-19.00
Midtbyen
Kongens gt 34
Caritas
email:tinfo@caritastrondheim.no
Torsdag
17.00-1900
Heimdal
Hope Spot`s kontor
Ringvålveien 2
Hope Spot
email: hope.spot.org@gmail.com
Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal