BookUp-utlån av kommunale lokaler

Kommunen låner ut lokaler gratis til lag og organisasjoner, noe som er blitt en populær ordning.

Trondheim kommune låner ut kommunale lokaler gratis, slik at ulike organisasjoner kan drive med sine aktiviteter i skoler, barnehager, helsebygg, bibliotek, idrettshaller og kulturlokaler. Nå tas et nytt digitalt bookingsystem i bruk. Dette er gode nyheter for frivillige organisasjoner, idrett og kultur!

Hvordan kan du låne kommunale lokaler?

1. Strøtimer i idrettshaller:
Ledig tid legges ut fortløpende som “strøtimer” som kan bestilles av klubber, grupper og privatpersoner

2. Engangslån til møter, arrangement etc:
Søknadsfrist 3 uker før og hnheten som har lokalet behandler bestillinger

3. Fast ukentlig lån gjennom et skoleår:
Søknadsfrist 1. april. Vedtak om tildeling av lokaler gjøres sentralt av Utlånstjenesten

4. Rammetid i idrettshaller/arenaer:
Kommunen i samråd med Idrettsrådet tildeler rammetid til særidrettene i hallfordelingsmøte. Særidrettene fordeler rammetiden videre til sine klubber

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal