Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Taushetserklæring

  • Jeg forplikter meg til å ikke dele personlige opplysninger som jeg er blitt kjent med i mitt arbeid i tilknytning til frivilligsentralen.
  • Jeg vet at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet.


Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal